Keeping 

CTVrede

moving

Karlien Brolsma
Voormalig Algemeen Directeur - CTVrede Amsterdam
"Door gebruik te maken van het digitale netwerk van Portbase, kunnen wij onze ladingen makkelijk over de wereld bewegen"
Bekijk de video: CTVrede moving
02:06 min

De hele logistieke keten is niet alleen continu in beweging, maar is ook complex en bestaat uit veel regelgeving.

02:06 min
CTVrede Amsterdam maakt de verbinding tussen op- en overslag, watertransport en wegtransport en zorgt zo voor een betrouwbare en efficiënte wijze van vervoer.

Door onze strategisch gelegen inland terminals, is er een dagelijkse duurzame verbinding met de Rotterdamse en Antwerpse havens. Door gebruik te maken van het Port Community System, kan CTVrede Amsterdam de klant in het hele logistieke proces ontzorgen.

Karlien Brolsma, voormalig algemeen directeur van CTVrede Amsterdam is blij dat hierdoor alles beter op elkaar aansluit. Portbase zorgt ervoor dat wij op een gestandaardiseerde manier gegevens kunnen uitwisselen tussen havenbedrijven en verladers.”
Door het gedigitaliseerde proces, wordt de kans op het maken van fouten drastisch verminderd.
Omdat er op een gestandaardiseerde wijze digitaal gegevens worden uitgewisseld, wordt de complexiteit uit de keten gehaald. Dat helpt bij het aanmelden van onze barges die op de binnenvaart vervoerd worden.

De kans op het maken van fouten wordt op deze manier drastisch verminderd. En doordat alles naadloos op elkaar aansluit kan er nog sneller, slimmer en efficiënter worden gewerkt.
Karlien Brolsma
Voormalig Algemeen Directeur, CTVrede Amsterdam
Melding Container Achterland
Melding Container Achterland (MCA) is het multimodaal voormeld portaal voor het voormelden van bezoeken en containers bij zeeterminals, inland terminals en depots.

Dit geldt voor de achterland modaliteiten barge, rail en truck. Je hebt in één oogopslag zicht op de status van bezoek en containers, via één ingang en een uniforme werkwijze die geldt voor alle terminals en depots.
Melding Container Achterland